• Eesti Keel
  • English (United Kingdom)
  • Finnish (Suomi)
  • Russian (CIS)
Viisas ajatus ansaitsee korkeatasoista kääntämistä
viro, venäjä, suomi, englanti, saksa, ruotsi, latvia, liettua …
ajoneuvot, raskaat koneet, rakentaminen, tienrakennus, kattilat, polttimet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto, vesihuolto, viemäröinti, putkistot, pumput, venttiilit, työvälineet, työstökoneet, koneenrakennus, elektroniikka, automaatio, viestintä, tietotekniikka, ohjelmistot, sähkö, energia, ympäristönsuojelu, kemia, lääketiede, elintarviketeollisuus, sopimukset, talousala, kirjanpito, pankkiala, työn organisointi, työnkuvaukset, markkinointi, mainostekstit, standardit …
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten perustajajäsen:
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten jäsen:
 

Tarkka ja tarkoituksenmukainen käännös

Teknisen Kääntämisen Keskus on käännöstoimisto, joka on keskittynyt erikoisalojen tekstien ammattitaitoiseen kääntämiseen. Tarjoamme erikoistuneena toimistona ennen kaikkea teknisten, talousalan ja tieteellisten tekstien käännöksiä. Vain kyseiseen alaan perehtyneet kääntäjät osaavat välittää tekstin sisältämän tiedon ja ymmärtävät kielen vivahteet tarkasti. Me osaamme.

Nimeemme sisältyvä viittaus tekniikkaan on monimerkityksinen, käsittäen sekä erikoisalan tietoja että taitoja käyttää kyseisiä tietoja. Keskitymme työssämme laatuun. Uskomme, että juuri se on taannut asiakastyytyväisyyden ja kestävän yhteistyön.

Asiantuntemus Päivänselvää… mutta vain asiantuntijoille.

Teknisen Kääntämisen Keskus -käännöstoimistolla on tarvitsemanne kokemukset. Asiantuntemus, jota ei hankita hetkessä.

Olemme kääntäneet yli 25 vuoden ajan menestyksekkäästi teknisiä ja talousalan tekstejä, sopimuksia, markkinointialan tekstejä sekä EU-asiakirjoja. Eniten kokemusta meillä on ajoneuvojen ja raskaan kaluston, rakentamisen, lämmityksen ja ilmastoinnin, vesihuollon ja pumppujen, työkalujen ja koneiden, koneenrakennuksen, elektroniikan, viestinnän, tietotekniikan, sähkön ja kemian alalta. Mutta myöskään ympäristönsuojelu, elintarviketeollisuus, pankkiala, kirjanpito, lääketiede ja useat muut teemat eivät ole meille vieraita.

Tarkkuus Tiede ja tekniikka erottuvat muista aloista käsitteidensä ja ilmaustensa täsmällisyyden puolesta.

Tuoteohjeen tai minkä tahansa muun asiakirjan epätarkka tai epäselvä käännös saattaa aiheuttaa sekaannuksen lisäksi sekä aineellista vahinkoa että tapaturmia. Sellainen teksti saattaa vahingoittaa jopa tuotteen myyneen yrityksen mainetta. Sen vuoksi tarkkuuden tulee olla kaikkien asiatekstien ehdoton ominaisuus.

Lue lisää ...

Sen saavuttamiseksi on ymmärrettävä tekstin tarkan merkityksen lisäksi myös tekstin erityissisältö — jopa silloin, kun lähdetekstin ilmaisu olisi kömpelö. Se on mahdollista, jos kemianalan tekstit annetaan kemistin käännettäväksi, ja juristit, lääkärit ja talousalan koulutuksen saaneet kääntäjät keskittyvät vastaavasti omaan alaansa liittyviin teksteihin.

Tarkkuus merkitsee samalla selvyyttä ja ymmärrettävyyttä ja viestin välittämistä, ei pelkkää sanasanaista kääntämistä. Pyrkimyksenämme on kirjoittaa ymmärrettävästi. Emme käytä työmiesten keskinäistä puhekieltä emmekä myöskään täynnä vieraskielisiä sanoja olevaa kapulakieltä, vaan pyrimme siihen, että teksti olisi hyvää ja virheetöntä kirjakieltä. Päämääränämme on kääntää lähdetekstin välittämä tieto jättämättä mitään kääntämättä. Se on mahdollista, mutta vaatii johdonmukaista ajatustyötä, sillä käännettävät tekstit ovat tavallisesti äärimmäisen tiiviitä ja jokaisen niissä olevan sanan sävy on tärkeä.

Laatu Viisaus merkitsee ihmisille samaa kuin aurinko luonnolle (virolainen sananlasku)

Koko työprosessi tukee sisällöllisen laadun takaajaa — toimittajaa. Hänen työnsä ei rajoitu pelkästään oikeinkirjoituksen tarkastamiseen. Ajatuksena on, että hän tarkastaa kääntäjän työn vertaamalla käännöstä lähdetekstiin. Kaikki lähdetekstin tiedot pitää olla käännettyinä ja ajatus oikein välitettynä. Termien käytön tulee olla yhtenäistä ja aiheeseen liittyvää.

Lue lisää ...

Toimittajina työskentelevien henkilöiden korkeaa ammattitaitoa kehittävät yrityksemme järjestämät koulutukset, keskinäinen neuvonpito ja nopeasti karttuva työkokemus, jonka he saavat eri aloihin tutustuessaan ja päivästä päivään eri kääntäjien töitä lukiessaan. Toimittajien apuna on myös laaja termikantamme sekä runsaasti apumateriaaleja.

 
    
Teknisen Kääntämisen Keskus 
puh: +372 661 3738