• Eesti Keel
  • English (United Kingdom)
  • Finnish (Suomi)
  • Russian (CIS)
Viisas ajatus ansaitsee korkeatasoista kääntämistä
viro, venäjä, suomi, englanti, saksa, ruotsi, latvia, liettua …
ajoneuvot, raskaat koneet, rakentaminen, tienrakennus, kattilat, polttimet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto, vesihuolto, viemäröinti, putkistot, pumput, venttiilit, työvälineet, työstökoneet, koneenrakennus, elektroniikka, automaatio, viestintä, tietotekniikka, ohjelmistot, sähkö, energia, ympäristönsuojelu, kemia, lääketiede, elintarviketeollisuus, sopimukset, talousala, kirjanpito, pankkiala, työn organisointi, työnkuvaukset, markkinointi, mainostekstit, standardit …
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten perustajajäsen:
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten jäsen:
 
Toimittamisen käsitettä voidaan käyttää yrityksissä täysin eri merkityksissä.
Meillä käännös tarkastetaan vertaamalla lähtötekstiä ja käännöstä toisiinsa. Tarkastus sisältää sekä asiasisällön että kielen tarkastamisen.

Palvelu

Palvelumme sisältää kääntämisen lisäksi aina toimittamisen ja luovutustarkastuksen (tekstin muotoilu lähtömateriaalin mukaiseksi). Tarvittaessa muotoilemme ulkoasun (lisäämme kuvat).

Lähde- ja kohdekielipareina pystymme käyttämään lähes kaikenlaisia yhdistelmiä eurooppalaisista kielistä.

Tiimissämme on mukana viroa, suomea ja venäjää äidinkielenään puhuvia insinöörejä. Näin saat meiltä oikean käännöksen asiantuntemusta vaativiin teknisiin aiheisiin.

Tarjoamme Teille pakettikäännöksiä viron, latvian, liettuan, venäjän kieliin sekä suomeksi ja ruotsiksi.

Kysy hintatarjous käännöstarpeessa oleville teksteille jopa tänään!


Alusta lähtien olemme perustaneet toimintamme insinöörien ja kielitieteilijöiden välisen tiiviin yhteistyön yhteisvaikutukselle.

Miksi teksti tulee ”toimittaa”?

Lyhyesti sanottuna: Käännöksen oikeellisuuden ja kokonaisuuden tarkastamiseksi, tekstin ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kääntäjä on aina hieman enemmän sidoksissa lähtötekstin sanoihin ja lauserakenteisiin, kun taas toimittaja lukee tekstin läpi avarammalla katseella.

Käännöstekstin toimittaminen on sisältynyt aina palveluumme.

Kääntäjän ilmaisema teksti on alustava versio toimistossa työskenteleville toimittajille, jotka tarkastavat käännöksen sana sanalta lähtötekstiin vertaillen. Miksi? — saattaa kysyä henkilö, joka ei ole aikaisemmin tilannut tai tarkastanut käännöksiä. Useat, joiden on ollut pakko merkittävästi parantaa kääntäjältä saamiaan tekstejä, eivät kysy enää miksi. He tilaavat mieluummin sellaisen käännöksen, joka on mahdollisimman käyttövalmis. Me jotka teemme kyseistä työtä päivittäin, näemme, että parhainkin kääntäjä on jättänyt välillä jotain kääntämättä tai ymmärtänyt väärin jonkun lähtötekstin lauseen.

Toimittajamme työ on ennen kaikkea tekstin johdonmukaista tarkastamista: vastaako käännöslauseen ajatus lähtötekstiä ja sopiiko se asiayhteyteen, onko konkreettinen termi oletettavalle lukijakunnalle ymmärrettävä, muodostavatko tekstissä käytetyt termit keskenään järjestelmän ja ovatko ne sopusoinnussa käsiteltävän aihepiirin terminologian kanssa. Toimittaja lukee tekstin nopeammin läpi kuin kääntäjä. Se auttaa huomaamaan tyylillisiä ja sanastollisia epäyhtenäisyyksiä. Sitä tukee myös tapa työstää tekstiä järjestelmällisesti sekä kokemuksen lisääntyminen toimittajan päivittäisen työn yhteydessä: toimittaja tunnistaa, mitä konkreettisessa tekstissä on tarkastettava ja minkälaisiin lähteisiin tulee tukeutua.

Tärkeää on, että tekstin käy perusteellisesti läpi myös toinen henkilö, sillä kääntäjä ei välttämättä huomaa omia virheitään. Kyseinen järjestelmä antaa samalla mahdollisuuden koota sopivin kääntäjän — toimittajan ryhmä, jossa yhdistetään kapeat erikoisalan tiedot ja laajemmat kokemukset, ns. ”insinöörin intuitio” ja kielitieteilijän kielen vivahteiden hallinta tai vaikkapa juridiset ja talousalan tiedot ja eri kielten hallinta. Vain yhden alan asiantuntija ei välttämättä huomaa käyttämänsä termin epäsopivuutta muiden alojen terminologiaan. Useiden erilaisten tekstien parissa työskentelevä toimittaja huomaa kyseisen ristiriidan.

Pidämme tärkeänä, että käännetyn tekstin lukee läpi kokenut toimittaja, ei pelkästään toinen kääntäjä tai alan asiantuntija, joilla ei ole yleistä kokemusta tekstien työstämisestä. Toimittajatyö vaatii yleistämiskykyä ja yksityiskohtien tarkkuutta, elämänkokemusta, taitoa käsitellä samanaikaisesti useita materiaaleja sekä orientoitumiskykyä nykyajan informaatiotulvassa. Toimittajina työskentelevien kautta kulkevat useiden kääntäjien ja alan asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit. Kyseinen työ on ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä hyvin tiiviissä tahdissa jonkin tietyn alan ajatustapaan.

Toimittajamme — insinöörit ja kielitieteilijät — työskentelevät yhdessä toimistossamme, jossa he saavat neuvotella keskenään sekä käyttää toimistoon koottua laajaa apumateriaalivalikoimaa. Näitä mahdollisuuksia ei käännösalalla laajalle levinneellä kotona työskentelyllä ole.

 
    
Teknisen Kääntämisen Keskus 
puh: +372 661 3738