• Eesti Keel
  • English (United Kingdom)
  • Finnish (Suomi)
  • Russian (CIS)
Viisas ajatus ansaitsee korkeatasoista kääntämistä
viro, venäjä, suomi, englanti, saksa, ruotsi, latvia, liettua …
ajoneuvot, raskaat koneet, rakentaminen, tienrakennus, kattilat, polttimet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto, vesihuolto, viemäröinti, putkistot, pumput, venttiilit, työvälineet, työstökoneet, koneenrakennus, elektroniikka, automaatio, viestintä, tietotekniikka, ohjelmistot, sähkö, energia, ympäristönsuojelu, kemia, lääketiede, elintarviketeollisuus, sopimukset, talousala, kirjanpito, pankkiala, työn organisointi, työnkuvaukset, markkinointi, mainostekstit, standardit …
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten perustajajäsen:
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten jäsen:
 
Laadun kulmakivi on parhaiden asiantuntijoiden antaumuksella tekemä työ. Olemme luoneet järjestelmän, joka auttaa heitä tässä.

Laatu

Olemme kehittäneet luotettavan ja vakaan laadun takaamiseksi monitasoisen työprosessien hallintajärjestelmän.

  • Valitsemme jokaista projektia varten juuri siihen sopivan ammattitaidon omaavan käännöstyöryhmän.
  • Työnkulku sisältää tarvittavan valvontajärjestelmän, jotta taataan mahdollisten virheiden minimointi. Jokaisen käännöksen asiasisällön tarkastaa kääntäjän lisäksi vähintään yksi toimittaja. Asianmukaisen ja yhtenäisen laadun takaa luovutustarkastus. Yrityksen sisäiset laatuvaatimukset ovat tiukempia kuin käännöspalvelujen vaatimuksia määrittelevä standardi EVS-EN 17100:2015.
  • Käytämme nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja: kääntämiseen käännösmuistia ja sen kanssa toimivaa sanastomoduulia, työprosessien ja asiakirjojen hallintaan selkeää hallintaympäristöä.
  • Suunnitelmallinen projektinhallinta takaa asiakkaan vaatimusten noudattamisen jokaisessa työvaiheessa.

LAATU = TYÖNJAKO + ERIKOISTUMINEN

Lue lisää ...

Henkilö, jolla on asianmukainen koulutus ja päivittäinen kokemus, pystyy tekemään työnsä parhaiten. Sitä tukee keskittyminen omaan työvaiheeseen. Sen tähden toimittajiemme ei tarvitse tarkastaa tekstin muotoilua ja asettelua, vaan he saavat keskittyä omaan työhönsä — asiasisällön ja kielen tarkastamiseen.

Töiden luovutuskuntoon saattamisesta, asiakkaan ohjelmistoon liittämisestä, muotoilusta jne. vastaavat omat asiantuntijat — tekstinkäsittelijät.

Työprosessia organisoivat projektipäälliköt, jotka takaavat mahdollisimman korkeatasoisen työn valmistumisen määräaikaan mennessä.

Asiakaspalvelijat tuntevat asiakkaat ja heidän tarpeensa. He tarkastavat ennen työn lähettämistä, että kaikki asiakkaan vaatimukset ovat täytetty.

LAATU = KÄÄNTÄJÄ + TOIMITTAJA + … = USEAN IHMISEN KOKEMUS

Lue lisää ...

Myös parhain kääntäjä tekee virheitä, erehtyminen on inhimillistä. Sen vuoksi emme lähetä asiakkaalle ainuttakaan tekstiä tarkastamatta sitä huolellisesti. Tarkastuksen suorittaa aina toinen ihminen — toimittaja. Ja se käsittää käännöksen perusteellisen läpikäymisen vertailemalla sitä lähdetekstiin.

Toimittaminen saattaa tarkoittaa eri käännöstoimistossa hyvin erilaisia asioita, eikä se välttämättä ole muualla niin perusteellista kuin meillä. Sillä saatetaan tarkoittaa esimerkiksi käännetyn tekstin oikeakielisyyden tarkastamista tai vain pistokokein tehtävää tarkastusta. Käännösmaailmassa on hyvin yleistä myös se, että yksi kääntäjä tarkastaa toisen kääntäjän töitä.

Olemme valinneet perusteellisemman tavan. Tavallisella kääntäjällä ei ole olemassa sellaisia kokemuksia eikä yleiskuvaa, mikä on päätyönään toimittamista tekevällä ja asianmukaisen koulutuksen saaneella toimittajalla.

Jos samaan projektiin osallistuu useita kääntäjiä, se merkitsee väistämättä tiettyjä käsitteellisten ja tyylillisten epäyhtenäisyyksien vaaraa, koordinoitiinpa heidän työtään kuinka paljon hyvänsä. Meidän työprosessiimme kuuluu erottamattomana osana toimitusvaihe, jonka yhteydessä yksi toimittaja yhtenäistää eri kääntäjien tekemät käännökset. Hän käyttää jokaisen kääntäjän työstä parhaan osan (esim. tarkimman ja selkeimmän termin), muuttaen alkuperäisen epäyhtenäisyyden tekstin eduksi.

LAATU + NOPEUS = ASIALLINEN ORGANISOINTI + TEKNISET APUVÄLINEET

Lue lisää ...

Saattaa tuntua kummalliselta, mutta edellä kuvatun työprosessin monivaiheisuudesta huolimatta pystymme saamaan käännöksen usein nopeammin valmiiksi.

Mutta yleensä jokainen työ vaatii pakostakin oman aikansa, ja on parempi olla kiirehtimättä liikaa, sillä se saattaa lisätä virheiden riskiä.

Työprosessia tukee ja nopeuttaa myös nykyaikaisen teknologian käyttö. Esimerkiksi käännösmuistin ja siihen liittyvän sanaston käyttäminen auttaa nostamaan jokaisen tekstin laatua, takaa tekstien yhtenäisyyden ja asiakkaan kanssa sovittujen termien käytön.

 
    
Teknisen Kääntämisen Keskus 
puh: +372 661 3738