• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Viisas ajatus ansaitsee korkeatasoista kääntämistä
viro, venäjä, suomi, englanti, saksa, ruotsi, latvia, liettua …
ajoneuvot, raskaat koneet, rakentaminen, tienrakennus, kattilat, polttimet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto, vesihuolto, viemäröinti, putkistot, pumput, venttiilit, työvälineet, työstökoneet, koneenrakennus, elektroniikka, automaatio, viestintä, tietotekniikka, ohjelmistot, sähkö, energia, ympäristönsuojelu, kemia, lääketiede, elintarviketeollisuus, sopimukset, talousala, kirjanpito, pankkiala, työn organisointi, työnkuvaukset, markkinointi, mainostekstit, standardit …
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten perustajajäsen:
Teknisen Kääntämisen Keskus
on seuraavien erityisala-
yhdistysten jäsen:
 

Miten minä asiakkaana pystyn edesauttamaan hyvän käännöksen valmistumista?

Ottakaa tilausta valmistellessanne huomioon seuraavat seikat:
 • Realistinen määräaika. Kääntämisen kanssa tekemisissä olleet henkilöt tietävät, että kääntäminen on aikaa vievää työtä. Aikaa kuluu jopa enemmän kuin miltä aluksi saattaa tuntua. Ja käännöksen valmistumisaika riippuu suoraan tekstin määrästä.
 • Käännettävä materiaali. Minkälaisia tiedostoja tai missä muodossa käännettävä materiaali luovutetaan? Erityisen tärkeää on määritellä se Internetistä löytyvien tekstien osalta, jolloin jokaisen linkin takaa löytyy useita uusia mahdollisuuksia.
 • Tiedostomuoto. Missä muodossa alkuperäinen materiaali on ja missä muodossa haluan käännöksen? Tulisiko tekstiin lisätä kuvia, jotta sen ymmärrettävyys paranisi? Meneekö materiaali painoon vai tulostammeko sen tarvittaessa itse?
 • Työtehtävän tarkka kuvaus. Yritän selvittää mahdollisimman selvästi mitä haluan saavuttaa. Mitä paremmin käännöstoimisto ymmärtää tarpeeni, sitä parempaa palvelua saan. Mikä on käännöksen tavoite? Tuleeko siitä mainos vai tietomateriaalia?
 • Kohderyhmä. Kuka on kyseisen tekstin lukija/käyttäjä? Kenelle sen tulee olla ymmärrettävä? Pitääkö tekstin olla yksinkertainen vai erikoisalan teksti?
 • Apumateriaalit. Annan apumateriaalit tai viittaukset luotettaviin lähteisiin mahdollisimman pian. Onko olemassa tietomateriaalia, joka auttaisi käännöskumppania tutustumaan tarkemmin kyseisen aihepiirin erityisluonteeseen ja terminologiaan? Onko yrityksessämme käytössä oma sanasto ja vakiintuneet tuotenimet, ja missä muodossa voin luovuttaa kyseiset tiedot käännöstoimistolle? Osaanko tulkita käännettävässä tekstissä esiintyvät lyhenteet?
 • Edustajamme. Tunnemme itse parhaiten tuotteemme. Kenen kanssa yrityksessämme voidaan sopia tarvittaessa termien käytöstä? Kuka on valmis vastaamaan mahdollisiin kääntämisen/kielentarkastuksen yhteydessä muodostuviin kysymyksiin?
 • Palaute. Palautteen antaminen on käännöstoimistolle erittäin tärkeää. Siten saan seuraavilla kerroilla odotuksiani entistä paremmin vastaavia käännöksiä.
 
    
Teknisen Kääntämisen Keskus 
puh: +372 661 3738